E53

BMW X5 E53 prednji lijevi amortizer

Originalna oznaka: 37116761443, 37116757501
Težina: 10.5 kg
Model: X5
Platforma: E53
Godine proizvodnje: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

BMW X5 E53 prednji desni amortizer

Originalna oznaka: 37116761444, 37116757502
Težina: 10.5 kg
Model: X5
Platforma: E53
Godine proizvodnje: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

BMW X5 E53 zadnji lijevi zračni jastuk

Originalna oznaka: 37121095579
Težina: 2.0 kg
Model: X5
Platforma: E53
Godine proizvodnje: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

BMW X5 E53 zadnji desni zračni jastuk

Originalna oznaka: 37121095580
Težina: 2.0 kg
Model: X5
Platforma: E53
Godine proizvodnje: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

BMW 5 E53 zračni kompresor

Pakovanje sadrži: Kompresor i Relej
Originalna oznaka: 37226787616
Težina: 5.5 kg