A8 D3

Audi A8 prednji lijevi zračni amortizer

Originalna oznaka: 4E0616039AF, 4E0616039AH, 4E0616039T
Težina: 10.0 kg
Model: A8
Platforma: D3
Godine proizvodnje: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Audi A8 prednji desni zračni amortizer

Originalna oznaka: 4E0616040AF, 4E0616040AH, 4E0616040T
Težina: 10.0 kg
Model: A8
Platforma: D3
Godine proizvodnje: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Audi A8 zadnji lijevi zračni amortizer

Originalna oznaka: 4E0616001N, 4E0616001F, 4E0616001G, 4E0616001M, 4E0616001P, 4E0616001Q, 4E4616001A
Težina: 10.0 kg
Model: A8
Platforma: D3
Godine proizvodnje: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Audi A8 zadnji desni zračni amortizer

Originalna oznaka: 4E0616002F, 4E0616002G, 4E0616002M, 4E0616002N, 4E0616002P, 4E0616002Q, 4E4616002A
Težina: 10.0 kg
Model: A8
Platforma: D3
Godine proizvodnje: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Audi A8 zračni kompresor

Pakovanje sadrži: Kompresor, Električni priključak, Termostat, Crijeva i Relej
Originalna oznaka: 4E0616005E, 4E0616005G, 4E0616007A, 4E0616007C, 4E0616007E
Težina: 6.8 kg
Godine proizvodnje: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010